Civil and Environmental Engineering Reports


Wydawca University of Zielona Góra Press

De Gruyter
ISSN 2080-5187
e-ISSN 2450-8594
Uwagi Instytucja sprawcza: Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Środowiska = University of Zielona Góra. Institute of Building Engineering
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
9 (od 2015)
70 (od 2019)
DOI 10.1515
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 21
poprzednie
12

Famielec, Stanisław; Wieczorek-Ciurowa, Krystyna
Incineration of tannery waste in a tunnel furnace system
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Civil and Environmental Engineering Reports
Data wydania: 2013
ISSN: 2080-5187
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5

poprzednie
12© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/