Ekologia i Technika = Ecology and Technology


Wariant tytułu Ekologia i Technika
Wydawca Bydgoskie Towarzystwo Naukowe
ISSN 1230-462X
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 5 (od 2013)
3 (od 2015)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5


Publikacje w tym tytule: 2

Marszałek, M.; Kowalski, Z.; Makara, A.
Agricultural management of pig slurry – composition, storage, spilling and fertilizer value
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekologia i Technika = Ecology and Technology
Data wydania: 2013
ISSN: 1230-462X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Piaskowski, K.; Anielak, A. M.
Zeolity naturalne i ich zastosowanie w oczyszczaniu wody oraz ścieków
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekologia i Technika = Ecology and Technology
Data wydania: 2000
ISSN: 1230-462X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/