Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials


Wydawca Springer
ISSN 1574-1443
e-ISSN 1574-1451
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 25
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Pulit‑Prociak, Jolanta; Staroń, Anita; Prokopowicz, Magdalena; Magielska, Karolina; Banach, Marcin
Analysis of antimicrobial properties of PVA-based coatings with silver and zinc oxide nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
Data wydania: 2021
ISSN: 1574-1451
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.518
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pulit-Prociak, Jolanta; Pszczółka, Krzysztof; Chwastowski, Jarosław; Staroń, Paweł; Staroń, Anita; Sikora, Elżbieta; Michałowski, Sławomir; Banach, Marcin
Preparation of PVA-based composites with the addition of zinc oxide nanoparticles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
Data wydania: 2019
ISSN: 1574-1451
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 1.941
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Irfan, Adeel; Sachse, Sophia; Njuguna, James; Pielichowski, Krzysztof; Silva, Francesco; Zhu, Huijun
Assessment of nanoparticle release from polyamide 6- and polypropylene-silicon composites and cytotoxicity in human lung A549 cells
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials
Data wydania: 2013
ISSN: 1574-1443
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 25
Impact Factor: 1.077
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/