Materials and Design


Wariant tytułu Materials & Design
Wydawca Elsevier
ISSN 0264-1275
e-ISSN 1873-4197
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
35 (od 2017)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
2211 Engineering: Mechanics of Materials
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Lee, Hsiao Wei; Fakhri, Hamidreza; Ranade, Ravi; Basaran, Cemal; Egner, Halina; Lipski, Adam; Piotrowski, Michał; Mroziński, Stanisław
Modeling fatigue of pre-corroded body-centered cubic metals with unified mechanics theory
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials and Design
Data wydania: 2022
ISSN: 0264-1275
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 8.4
Teimouri, Reza; Grabowski, Marcin; Bogucki, Rafał; Ślusarczyk, Łukasz; Skoczypiec, Sebastian
Modeling of strengthening mechanisms of surface layers in burnishing process
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials and Design
Data wydania: 2022
ISSN: 0264-1275
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 140
Impact Factor: 8.4
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Skałoń, Mateusz; Hebda, Marek; Sulikowska, Katarzyna; Kazior, Jan
Influence of FeNiMnSiB master alloy on the structure and mechanical properties of P/M AISI 316L
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials and Design
Data wydania: 2016
ISSN: 1873-4197
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 4.364
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Silva, Francesco; Njuguna, James; Sachse, Sopia; Pielichowski, Krzysztof; Leszczynska, Agnieszka; Giacomelli, Marco
The influence of multiscale fillers reinforcement into impact resistance and energy absorption properties of polyamide 6 and polypropylene nanocomposite structures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials and Design
Data wydania: 2013
ISSN: 0264-1275
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.171
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Muc, Aleksander
Design and identification methods of effective mechanical properties for carbon nanotubes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Materials and Design
Data wydania: 2010
ISSN: 1873-4197
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/