Organic Process Research & Development : OPR&D


Wariant tytułu Organic Process Research & Development
Wydawca American Chemical Society (ACS)
ISSN 1083-6160
e-ISSN 1520-586X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2013)
30 (od 2014)
35 (od 2016)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bogdal, Dariusz; Galica, Mateusz; Bartus, Grzegorz; Wolinski, Jacek; Wronski, Stanislaw
Preparation of polymers under phase-transfer catalytic conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Organic Process Research & Development : OPR&D
Data wydania: 2010
ISSN: 1520-586X
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/