Progress in Materials Science


Wydawca Elsevier
ISSN 0079-6425
e-ISSN 1873-2208
Impact Factor dla czasopisma 23.194 (od 2012)
25.87 (od 2013)
27.417 (od 2014)
31.083 (od 2015)
31.14 (od 2016)
23.75 (od 2017)
23.725 (od 2018)
31.56 (od 2019)
39.58 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 50 (od 2012)
200 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pielichowska, Kinga; Pielichowski, Krzysztof
Phase change materials for thermal energy storage
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Materials Science
Data wydania: 2014
ISSN: 0079-6425
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 50
Impact Factor: 27.417
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/