Progress in Materials Science


Wydawca Elsevier
ISSN 0079-6425
e-ISSN 1873-2208
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 50 (od 2012)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 50
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Pielichowska, Kinga; Pielichowski, Krzysztof
Phase change materials for thermal energy storage
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Materials Science
Data wydania: 2014
ISSN: 0079-6425
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 50
Impact Factor: 27.417
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/