Vademecum


Wariant tytułu Vademecum : akustyka w budownictwie
Vademecum : budownictwo mostowe
Vademecum : budownictwo drogowe
Vademecum : konstrukcje budowlane
Wydawca Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
ISSN 2353-5261
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 4

Pańtak, Marek
Kładki dla pieszych – kształtowanie i projektowanie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vademecum
Data wydania: 2016
ISSN: 2353-5261
Lista MNiSW/MEiN: nie
Kram, Dorota
Budownictwo na bazie drewna
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vademecum
Data wydania: 2015
ISSN: 2353-5261
Lista MNiSW/MEiN: nie
Gruszczyński, Maciej
Współczesne betony stosowane w mostownictwie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vademecum
Data wydania: 2015
ISSN: 2353-5261
Lista MNiSW/MEiN: nie
Stypuła, Krzysztof
Zastosowanie wibroizolacji w konstrukcji nawierzchni szynowej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Vademecum
Data wydania: 2014
ISSN: 2353-5261
Lista MNiSW/MEiN: nie
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/