Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne


Wariant tytułu Episteme
Wydawca Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury EPISTEME
ISSN 1895-4421
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 4 (od 2013)
5 (od 2015)
5 (od 2017)
5 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 5
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 10

Żyra, Agnieszka
Ocena możliwości obróbki szafiru wyładowaniami elektrycznymi w elektrolicie (ECDM)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne
Data wydania: 2016
ISSN: 1895-4421
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Ślusarczyk, Marta
Wpływ powstania stacji kolei żelaznej na rozwój Szczakowej jako miasta
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne
Data wydania: 2016
ISSN: 1895-4421
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Młyński, Dariusz; Młyńska, Anna; Chmielowski, Krzysztof; Nowak, Jacek
Analiza porównawcza pracy wybranych oczyszczalni ścieków powiatu rzeszowskiego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne
Data wydania: 2016
ISSN: 1895-4421
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Młyńska, Anna; Młyński, Dariusz; Chmielowski, Krzysztof
Ocena funkcjonowania gminnej oczyszczalni ścieków w Świlczy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne
Data wydania: 2016
ISSN: 1895-4421
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Sulich, Piotr; Egner, Władysław
Algorytm numerycznej analizy termomechanicznych obciążeń niskocyklowych stali
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne
Data wydania: 2016
ISSN: 1895-2241
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Zięba, Jakub
Wpływ podłoża z gruntów organicznych na osiadania fundamentu budowli w warunkach bez odpływu i z odpływem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne
Data wydania: 2016
ISSN: 1895-4421
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Szwarkowski, Dariusz; Zięba, Jakub
Monitoring osiadań budynków w sąsiedztwie głębokiego wykopu budynku "Mogilska Tower" w Krakowie przy wykorzystaniu naziemnego skaningu laserowego RIEGL-400 VZ
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne
Data wydania: 2016
ISSN: 1895-4421
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Kucharzewska, Anna; Strycharz-Szemberg, Beata; Szemberg, Tomasz
Czy matematyka jest nauką eksperymentalną?
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne
Data wydania: 2015
ISSN: 1895-2241
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Rezka, Piotr; Balcerzak, Wojciech
Źródła i występowanie leków przeciwbólowych w środowisku wodnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne
Data wydania: 2015
ISSN: 1895-4421
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 5
Rezka, Piotr; Balcerzak, Wojciech
Badania wstępne nad produkcją K2SO4 z odpadowego roztworu z przemysłu cynku
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Episteme : czasopismo naukowo-kulturalne
Data wydania: 2014
ISSN: 1895-4421
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/