Thai Journal of Mathematics : TJM


Wydawca Mathematical Association of Thailand
ISSN 1686-0209
Uwagi Instytucja sprawcza: Chiang Mai University. Faculty of Science. Department of Mathematics (Thailand)
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)


Publikacje w tym tytule: 1

Byszewski, L.
Strong maximum principles for implicit parabolic functional-differential problems together with nonstandard inequalities with integrals
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Thai Journal of Mathematics : TJM
Data wydania: 2006
ISSN: 1686-0209
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/