Journal of Organometallic Chemistry


Wydawca Elsevier
ISSN 0022-328X
e-ISSN 1872-8561
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Czeluśniak, Izabela; Handzlik, Jarosław; Gierada, Maciej; Szymańska-Buzar, Teresa
Catalytic transformation of phenylacetylene mediated by phosphine-free ruthenium alkylidene complexes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Organometallic Chemistry
Data wydania: 2015
ISSN: 1872-8561
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.336
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Handzlik, Jarosław; Szymańska-Buzar, Teresa
The formation of a α-bond complex vs. an oxidation addition product in reaction of [M(CO)4(ŋ4-nbd)] (M = W, Mo) and H–EEt3 (E = Si, Ge, Sn): DFT optimized structures and predicted chemical shifts of hydride ligands
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Organometallic Chemistry
Data wydania: 2014
ISSN: 0022-328X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.173
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Śliwa, Paweł; Handzlik, Jarosław; Czeluśniak, Izabela
Alkynol polymerization catalysed by Grubbs-type and Hoveyda–Grubbs ruthenium alkylidene complexes: A computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Organometallic Chemistry
Data wydania: 2014
ISSN: 0022-328X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.173
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Janowski, Bartłomiej; Pielichowski, Krzysztof
Microwave-assisted synthesis of cyclopentyltrisilanol (c-C5H9)7Si7O9(OH)3
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Organometallic Chemistry
Data wydania: 2008
ISSN: 0022-328X
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/