Studia Socjologiczne


Wydawca Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii

Polska Akademia Nauk. Komitet Socjologii
ISSN 0039-3371
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
A (od 2013)
B (od 2014)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 10 (od 2012)
15 (od 2013)
10 (od 2014)
14 (od 2015)
15 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Butmanowicz-Dębicka, Iwona; Gorlach, Krzysztof
Wprowadzenie
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Studia Socjologiczne
Data wydania: 1994
ISSN: 0039-3371
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/