Current Organic Chemistry


Wydawca Bentham Science Publishers
ISSN 1385-2728
e-ISSN 1875-5348
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
30 (od 2014)
35 (od 2017)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Handzlik, Jarosław; Kurleto, Kamil
Theoretical investigations of heterogeneous olefin metathesis catalysts
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Current Organic Chemistry
Data wydania: 2013
ISSN: 1385-2728
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 2.537
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/