Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne


Wydawca NBI Media
ISSN 1734-6681
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 1 (od 2013)
2 (od 2015)
2 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 2
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 13

Twaróg, Bernard
Możliwości zastosowania elastycznych zapór przeciwrumowiskowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2020
ISSN: 1734-6681
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 5
Flaga, Kazimierz; Pazdanowski, Michał
XXIV Europejska Wyprawa Mostowa. Słowacja – Czechy 2018, cz. 2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2019
ISSN: 1734-6681
Lista MNiSW/MEiN: nie
Drozd, Wojciech
64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2018
ISSN: 1734-6681
Gruszczyński, Maciej
Nowe perspektywy dla rynku betonu na lata 2016-2020
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2016
ISSN: 1734-6681
Bąk, Joanna
Niezawodność i bezpieczeństwo w Inżynierii środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2015
ISSN: 1734-6681
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 2
Gwoździewicz, Piotr
Konstrukcje sprężone. cz. 4. Stany graniczne użytkowalności konstrukcji sprężonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2015
ISSN: 1734-6681
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 2
Kisała, Dawid
Niekonwencjonalne mosty podwieszone i extradosed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2015
ISSN: 1734-6681
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 2
Gwoździewicz, Piotr
Konstrukcje sprężone. Cz. 3. Stany graniczne nośności przekrojów sprężonych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2015
ISSN: 1734-6681
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 2
Gwoździewicz, Piotr
Konstrukcje sprężone. Cz. 2 Siła sprężająca
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2014
ISSN: 1734-6681
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Impact Factor: 0
Gwoździewicz, Piotr
Konstrukcje sprężone. Cz. 1 Materiały i wykonanie prac
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2014
ISSN: 1734-6681
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Impact Factor: 0
Twaróg, Bernard
Możliwości zastosowania elastycznych zapór przeciwrumowiskowych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2014
ISSN: 1734-6681
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 1
Impact Factor: 0
Furtak, Kazimierz; Gaszyński, Jan; Pabian, Zbigniew
Geotechniczne systemy zabezpieczeń i stabilizacji na terenach osuwiskowych, cz. 2
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2012
ISSN: 1734-6681
Furtak, Kazimierz; Gaszyński, Jan; Pabian, Zbigniew
Geotechniczne systemy zabezpieczeń i stabilizacji na terenach osuwiskowych, cz. 1
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne
Data wydania: 2011
ISSN: 1734-6681
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/