Periodica Polytechnica. Chemical Engineering


Wydawca Budapest University of Technology and Economics
ISSN 0324-5853
e-ISSN 1587-3765
Uwagi Instytucja sprawcza: Budapest University of Technology and Economics. Faculty of Chemical Technology and Biotechnology
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Jaworska, Małgorzata; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
The influence of glicerides oil phase on O/W nanoemulsion formation by pic method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Periodica Polytechnica. Chemical Engineering
Data wydania: 2014
ISSN: 0324-5853
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.296
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/