Flow, Turbulence and Combustion


Wydawca Springer
ISSN 1386-6184
e-ISSN 1573-1987
Impact Factor dla czasopisma 1.274 (od 2012)
1.508 (od 2013)
1.519 (od 2014)
1.863 (od 2015)
1.775 (od 2016)
2.207 (od 2017)
2.371 (od 2018)
2.472 (od 2019)
2.305 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Migas, Przemysław
Premixed LPG + air combustion in a bubbling FBC with variable content of solid particles in the bubbles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Flow, Turbulence and Combustion
Data wydania: 2018
ISSN: 1386-6184
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.371
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Baron, Jerzy; Bulewicz, Elżbieta Maria; Zabagło, Jadwiga; Żukowski, Witold
Propagation of reaction between bubbles with a gas burning in a fluidised bed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Flow, Turbulence and Combustion
Data wydania: 2012
ISSN: 1386-6184
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 1.274
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/