Flow, Turbulence and Combustion


Wydawca Springer
ISSN 1386-6184
e-ISSN 1573-1987
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
25 (od 2013)
30 (od 2014)
30 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 1500 Chemical Engineering: General Chemical Engineering
1606 Chemistry: Physical and Theoretical Chemistry
3100 Physics and Astronomy: General Physics and Astronomy
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Migas, Przemysław
Premixed LPG + air combustion in a bubbling FBC with variable content of solid particles in the bubbles
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Flow, Turbulence and Combustion
Data wydania: 2018
ISSN: 1386-6184
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.371
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Baron, Jerzy; Bulewicz, Elżbieta Maria; Zabagło, Jadwiga; Żukowski, Witold
Propagation of reaction between bubbles with a gas burning in a fluidised bed
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Flow, Turbulence and Combustion
Data wydania: 2012
ISSN: 1386-6184
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.274
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/