Archiwum Spalania


Wydawca Polski Instytut Spalania (Warszawa)
ISSN 1641-8549
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 2

Porzuczek, J.
System sterowania kotła fluidalnego jako narzędzie optymalizacji procesu spalania paliw
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Spalania
Data wydania: 2006
Żukowski, Witold
Wybrane zjawiska podczas spalania paliw gazowych w złożu fluidalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Spalania
Data wydania: 2001
ISSN: 1641-8549
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/