Archiwum Spalania


Wydawca Polski Instytut Spalania (Warszawa)
ISSN 1641-8549
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2013)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2013)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 2

Porzuczek, J.
System sterowania kotła fluidalnego jako narzędzie optymalizacji procesu spalania paliw
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Spalania
Data wydania: 2006
ISSN: 1641-8549
Żukowski, Witold
Wybrane zjawiska podczas spalania paliw gazowych w złożu fluidalnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Archiwum Spalania
Data wydania: 2001
ISSN: 1641-8549
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/