Kinetics and Catalysis


Wydawca MAIK Nauka – Interperiodica

Springer
ISSN 0023-1584
e-ISSN 1608-3210
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Klimkiewicz, R.; Teterycz, H.; Sikora, E.; Szymański, G. S.; Trawczyński, J.
Catalytic properties of Sn-Ce-Rh-O in dehydrogenation and oxidative dehydrogenation reactions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kinetics and Catalysis
Data wydania: 2007
ISSN: 0023-1584
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/