Kinetics and Catalysis


Wydawca MAIK Nauka – Interperiodica

Springer
ISSN 0023-1584
e-ISSN 1608-3210
Impact Factor dla czasopisma 0.543 (od 2012)
0.668 (od 2013)
0.758 (od 2014)
0.632 (od 2015)
0.914 (od 2016)
0.926 (od 2017)
0.868 (od 2018)
0.934 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Klimkiewicz, R.; Teterycz, H.; Sikora, E.; Szymański, G. S.; Trawczyński, J.
Catalytic properties of Sn-Ce-Rh-O in dehydrogenation and oxidative dehydrogenation reactions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kinetics and Catalysis
Data wydania: 2007
ISSN: 0023-1584
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/