Kinetics and Catalysis


Wydawca MAIK Nauka – Interperiodica

Springer
ISSN 0023-1584
e-ISSN 1608-3210
Impact Factor dla czasopisma 0.543 (od 2012)
0.668 (od 2013)
0.758 (od 2014)
0.632 (od 2015)
0.914 (od 2016)
0.926 (od 2017)
0.868 (od 2018)
0.934 (od 2019)
1 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
15 (od 2017)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Klimkiewicz, R.; Teterycz, H.; Sikora, E.; Szymański, G. S.; Trawczyński, J.
Catalytic properties of Sn-Ce-Rh-O in dehydrogenation and oxidative dehydrogenation reactions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kinetics and Catalysis
Data wydania: 2007
ISSN: 0023-1584
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/