Ceramics International


Wydawca Elsevier
ISSN 0272-8842
e-ISSN 1873-3956
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 40 (od 2012)
40 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Klasyfikacja ASJC 1508 Chemical Engineering: Process Chemistry and Technology
2503 Materials Science: Ceramics and Composites
2504 Materials Science: Electronic, Optical and Magnetic Materials
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2508 Materials Science: Surfaces, Coatings and Films
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 5

Piszko, Paweł; Kryszak, Bartłomiej; Gazińska, Małgorzata; Słota, Dagmara; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Włodarczyk, Marcin; Szwed-Georgiou, Aleksandra; Rudnicka, Karolina; Szustakiewicz, Konrad
The effect of filler content on mechanical properties and cell response of elastomeric PGS/apatite foam scaffolds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ceramics International
Data wydania: 2023
ISSN: 0272-8842
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.2
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowakowska, Marcelina; Rokicińska, Anna; Kuśtrowski, Piotr; Michorczyk, Piotr
Composite resins for 3D printing of corundum and corundum-kaolin based monoliths for catalytic applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ceramics International
Data wydania: 2023
ISSN: 0272-8842
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.2
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Słota, Dagmara; Florkiewicz, Wioletta; Piętak, Karina; Pluta, Klaudia; Sadlik, Julia; Miernik, Krzysztof; Sobczak-Kupiec, Agnieszka
Preparation of PVP and betaine biomaterials enriched with hydroxyapatite and its evaluation as a drug carrier for controlled release of clindamycin
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ceramics International
Data wydania: 2022
ISSN: 0272-8842
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 5.2
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Pluta, Klaudia; Drabczyk, Anna; Włoś, Monika; Tyliszczak, Bożena
Synthesis and characterization of ceramic – polymer composites containing bioactive synthetic hydroxyapatite for biomedical applications
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ceramics International
Data wydania: 2018
ISSN: 0272-8842
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.45
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew
The influence of calcination parameters on free calcium oxide content in natural hydroxyapatite
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ceramics International
Data wydania: 2012
ISSN: 0272-8842
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.789
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/