Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science


Wariant tytułu Towaroznawcze Problemy Jakości
Wydawca Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu

Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji PIB w Radomiu
ISSN 1733-747X
Uwagi Instytucja sprawcza: Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, Komisja Nauk Towaroznawczych - Nauk o Jakości PAN
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
9 (od 2015)
9 (od 2017)
5 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 3

Śliwa, Karolina; Ciepińska, Ilona; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Determination of flavonoids stability in the elderberry blossoms extract
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science
Data wydania: 2016
ISSN: 1733-747X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 9
Olszańska, Marta; Sikora, Elżbieta; Ogonowski, Jan
Badania właściwości szamponów na bazie łagodnych surfaktantów, zawierających ekstrakt z truskawki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science
Data wydania: 2014
ISSN: 1733-747X
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
Impact Factor: 0
Chochół, Dominika
Polish experience in realization of programme SAPARD
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Towaroznawcze Problemy Jakości = Polish Journal of Commodity Science
Data wydania: 2007
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/