Reports on Geodesy and Geoinformatics


Wydawca De Gruyter
ISSN 2391-8365
e-ISSN 2391-8152
Uwagi Instytucja sprawcza: Warsaw University of Technology. Faculty of Geodesy and Cartography
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
13 (od 2015)
13 (od 2017)
20 (od 2019)
DOI 10.2478/rgg
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Bazan-Krzywoszańska, Anna; Bereta, Michał
The use of urban indicators in forecasting a real estate value with the use of deep neural network
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reports on Geodesy and Geoinformatics
Data wydania: 2018
ISSN: 2391-8152
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 13
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Toś, Cezary
The possibilities of using the terrestrial scanning data for classification of rocks in limestone mine "Czatkowice"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reports on Geodesy and Geoinformatics
Data wydania: 2014
ISSN: 2391-8152
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 7
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/