Reports on Geodesy and Geoinformatics


Wydawca De Gruyter
ISSN 2391-8365
e-ISSN 2391-8152
Uwagi Instytucja sprawcza: Warsaw University of Technology. Faculty of Geodesy and Cartography
Lista MNiSW/MEiN B (od 2013)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 7 (od 2013)
13 (od 2015)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
DOI 10.2478/rgg
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 13
Polecane strony internetowe strona wydawcy  
przejdź  


Publikacje w tym tytule: 3

Ligas, Marcin; Banaś, Marek; Szafarczyk, Anna
A method for local approximation of a planar deformation field
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reports on Geodesy and Geoinformatics
Data wydania: 2019
ISSN: 2391-8152
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Bazan-Krzywoszańska, Anna; Bereta, Michał
The use of urban indicators in forecasting a real estate value with the use of deep neural network
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reports on Geodesy and Geoinformatics
Data wydania: 2018
ISSN: 2391-8152
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 13
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Toś, Cezary
The possibilities of using the terrestrial scanning data for classification of rocks in limestone mine "Czatkowice"
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Reports on Geodesy and Geoinformatics
Data wydania: 2014
ISSN: 2391-8152
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 7
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/