Journal of Heterocyclic Chemistry


Wydawca Wiley
ISSN 0022-152X
e-ISSN 1943-5193
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
15 (od 2016)
20 (od 2017)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Klasyfikacja ASJC 1605 Chemistry: Organic Chemistry
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 9

Kułaga, Damian; Jaśkowska, Jolanta; Jasiński, Radomir
Microwave‐assisted solvent‐free synthesis of ipsapirone
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Heterocyclic Chemistry
Data wydania: 2019
ISSN: 1943-5193
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 1.484
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Żmigrodzka, Magdalena; Dresler, Ewa; Kula, Karolina
A full regioselective and stereoselective synthesis of 4-nitroisoxazolidines via stepwise [3 + 2] cycloaddition reactions between (Z)-C-(9-anthryl)-N-arylnitrones and (E)-3,3,3-trichloro-1-nitroprop-1-ene: comprehensive experimental and theoretical study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Heterocyclic Chemistry
Data wydania: 2017
ISSN: 1943-5193
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.141
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir; Mróz, Kamila; Kącka, Agnieszka
Experimental and theoretical DFT study on synthesis of sterically crowded 2,3,3,(4)5-tetrasubstituted-4-nitroisoxazolidines via 1,3-dipolar cycloaddition reactions between ketonitrones and conjugated nitroalkenes
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Heterocyclic Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 0022-152X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.893
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jasiński, Radomir
Synthesis and properties of azoles and their derivatives. Part 70. * Nitroallylic systems in [2 + 3] cycloaddition reactions with nitrones: A DFT computational study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Heterocyclic Chemistry
Data wydania: 2015
ISSN: 1943-5193
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 0.685
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalski, Piotr; Jaśkowska, Jolanta; Bojarski, Andrzej J.; Duszyńska, Beata; Bucki, Adam; Kołaczkowski, Marcin
Evaluation of 1-arylpiperazine derivative of hydroxybenzamides as 5-HT 1A and 5-HT7 serotonin receptor ligands: An experimental and molecular modeling approach
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Heterocyclic Chemistry
Data wydania: 2011
ISSN: 1943-5193
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kowalski, Piotr; Jaśkowska, Jolanta; Bojarski, Andrzej J.; Duszyńska, Beata
The synthesis of cyclic and acyclic long-chain arylpiperazine derivatives of salicylamide as serotonin receptor ligands
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Heterocyclic Chemistry
Data wydania: 2008
ISSN: 1943-5193
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Nowak, Krystyna; Szpakiewicz, Barbara
Synthesis of new imidazole derivatives
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Heterocyclic Chemistry
Data wydania: 2008
ISSN: 1943-5193
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Jaśkowska, Jolanta; Kowalski, Piotr
N-alkylation of imides using phase transfer catalysts under solvent-free conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Heterocyclic Chemistry
Data wydania: 2008
ISSN: 1943-5193
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Grzegożek, Maria; Szpakiewicz, Barbara
Methylamination of some 3-nitro-1,5-naphthyridines with liquid methylamine
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Heterocyclic Chemistry
Data wydania: 2006
ISSN: 1943-5193
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/