Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa


Wariant tytułu Edukacja dla Bezpieczeństwa : przegląd naukowo-metodyczny
Wydawca Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa (Poznań)
ISSN 1899-3524
Lista MNiSW B (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 4 (od 2012)
9 (od 2013)
8 (od 2015)
9 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 20

Porzuczek, Jan
Monitoring procesu suszenia owoców z zastosowaniem elektrycznej tomografii impedancyjnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Godyń, Izabela
Efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych w systemie aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Sikorska-Bączek, Renata
System klimatyzacji budynków zasilanych energią promieniowania słonecznego z ogniw fotowoltaicznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Porzuczek, Jan
Zastosowanie regulacji predykcyjnej w kotłach fluidalnych małej mocy
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2018
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Kulesza, Leszek
Możliwość wykorzystania ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin w kotle opalanym węglem brunatnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Godyń, Izabela
Ustawa o odnawialnych źródłach energii a efektywność ekonomiczna elektrowni wodnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Porzuczek, Jan
Zastosowanie spektroskopii impedancyjnej w monitoringu procesu suszenia płodów rolnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2017
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Kulesza, Leszek
Weryfikacja własności kalorycznych frakcji odpadów komunalnych za pomocą formuł obliczeniowych stosowanych dla paliw klasycznych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2016
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 8
Olczak, Piotr; Zabagło, Jadwiga; Kandefer, Stanisław; Dziedzic, Jakub
Wpływ pracy instalacji solarnej z kolektorami płaskimi w domu jednorodzinnym na ograniczenie emisji zanieczyszczeń i strumienia odpadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2016
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 8
Dziedzic, Jakub; Olek, Małgorzata; Kandefer, Stanisław; Olczak, Piotr
Optymalizacja transportu odpadu drzewnego do przedsiębiorstwa jego przetwórstwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2016
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 8
Olek, Małgorzata
Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez energetyczne wykorzystanie frakcji organicznej odpadów komunalnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2016
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 8
Sikorska-Bączek, Renata
Wykorzystanie biomasy do napędu urządzeń ziębniczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2016
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 8
Sikorska-Bączek, Renata; Makuchowska, Milena
Zastosowanie metody Analitic Hierarchy Process do wyboru optymalnego sposobu odzysku ciepła
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2016
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 8
Porzuczek, Jan
Koncepcja modułowego sterownika systemów solarnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2016
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 8
Mikosz, Jerzy
Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w oczyszczalni ścieków miejskich w kontekście jej bilansu energetycznego
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Kulesza, Leszek
Możliwość wykorzystania ciepła kondensacji pary wodnej ze spalin w kotle w przypadku opalania drewnem
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Impact Factor: 0
Sikorska-Bączek, Renata
Wytwarzanie chłodu w oparciu o ciepło ze źródeł odnawialnych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Impact Factor: 0
Olek, Małgorzata; Kandefer, Stanisław; Kaniowski, Wiesław; Baron, Jerzy; Żukowski, Witold
Zastosowanie technologii spalania fluidalnego dla energetycznego wykorzystania paliw niskogatunkowych i odpadów
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Impact Factor: 0
Wrona, Jan
Agregat kogeneracyjny ACSS1 z silnikiem stirlinga jako alternatywa dla agregatów napędzanych silnikami ze spalaniem wewnętrznym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Impact Factor: 0
Porzuczek, Jan
Zabezpieczenie ciągłości zasilania w małych systemach HVAC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Przegląd Naukowo-Metodyczny : edukacja dla bezpieczeństwa
Data wydania: 2014
ISSN: 1899-3524
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma: 9
Impact Factor: 0
© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/