Samorząd Terytorialny


Wydawca Wolters Kluwer
ISSN 0867-4973
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
11 (od 2015)
11 (od 2017)
20 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Pawłowska, Krystyna
Udział społeczeństwa w ochronie i kształtowaniu krajobrazu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Samorząd Terytorialny
Data wydania: 2014
ISSN: 0867-4973
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Impact Factor: 0
Staniewska, Anna
Potrzeba ochrony, zarządzania krajobrazem i racjonalnego kształtowania krajobrazu w odniesieniu do Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i projektu ustawy prezydenckiej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Samorząd Terytorialny
Data wydania: 2014
ISSN: 0867-4973
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
Impact Factor: 0
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/