Metalurgija = Metallurgy


Wydawca Hrvatsko Metalursko Drustvo
ISSN 0543-5846
e-ISSN 1334-2576
Impact Factor dla czasopisma 0.69 (od 2012)
0.755 (od 2013)
0.959 (od 2014)
0 (od 2015)
Lista MNiSW A (od 2012)
nie (od 2016)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
25 (od 2013)
0 (od 2016)
25 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2211 Engineering: Mechanics of Materials
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2506 Materials Science: Metals and Alloys
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 2

Moszumański, R.
Components precise dispensing for low flowability mixtures
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Metalurgija = Metallurgy
Data wydania: 2018
ISSN: 1334-2576
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mikuła, J.; Łach, M.; Kowalski, J. S.
Copper matrix composites reinforced with volcanic tuff
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Metalurgija = Metallurgy
Data wydania: 2015
ISSN: 1334-2576
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 25
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/