Hutnik : wiadomości hutnicze


Wydawca Wydawnictwo SIGMA-NOT
ISSN 1230-3534
e-ISSN 2449-9897
Uwagi Instytucja sprawcza: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH)
Lista MNiSW B (od 2013)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 6 (od 2013)
7 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
DOI 10.15199/24
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Moszumański, Ryszard
Narzędzia do wytwarzania części cienkościennych z materiałów rozdrobnionych metodą dynamiczną
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Hutnik : wiadomości hutnicze
Data wydania: 2014
ISSN: 1230-3534
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 6
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/