Journal of Physical Science and Application


Wydawca David Publishing Company
ISSN 2159-5348
Lista MNiSW B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 7 (od 2013)
0 (od 2015)
7 (od 2017)
0 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Lee, Ling Wei; Bargiela, Andrzej
An approximated voxel approach for the identification and modelling of ligand-binding sites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Physical Science and Application
Data wydania: 2012
ISSN: 2159-5348
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/