Parallel Algorithms and Applications


Wydawca Gordon & Breach Science

Taylor & Francis
ISSN 1063-7192
e-ISSN 1029-032X
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Hartley, Joanna K.; Bargiela, Andrzej
Parallel state estimation with confidence limit analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Parallel Algorithms and Applications
Data wydania: 1997
ISSN: 1744-5760
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/