International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems


Wydawca IOS Press
ISSN 1327-2314
e-ISSN 1875-8827
Lista MNiSW nie (od 2013)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Bargiela, Andrzej; Pedrycz, Witold; Tanaka, Masahiro
An inclusion/exclusion fuzzy hyperbox classifier
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: International Journal of Knowledge-Based and Intelligent Engineering Systems
Data wydania: 2004
ISSN: 1875-8827
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/