Communications of SIWN


Wariant tytułu Communications of SIWN : international journal
Wydawca Systemics and Informatics World Network
ISSN 1757-4439
Uwagi Instytucja sprawcza: The Foresight Academy of Technology
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)


Publikacje w tym tytule: 1

Wei, Wang; Barnaghi, Payam; Bargiela, Andrzej
Search with meanings: an overview of semantic search systems
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Communications of SIWN
Data wydania: 2008
ISSN: 1757-4439
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/