Australian Journal of Basic and Applied Sciences


Wydawca AENSI Publications
ISSN 1991-8178
Uwagi Instytucja sprawcza: American-Eurasian Network for Scientific Information (AENSI)
Lista MNiSW nie (od 2013)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2013)
Polecane strony internetowe strona www  


Publikacje w tym tytule: 1

Baskaran, Geetha; Bargiela, Andrzej; Qu, Rong
Seeing the bigger picture: domain transformation approach to the nurse scheduling problem
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Australian Journal of Basic and Applied Sciences
Data wydania: 2014
ISSN: 1991-8178
Lista MNiSW: nie
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/