Journal of Instrumentation


Wydawca IOP Publishing
e-ISSN 1748-0221
Uwagi Instytucja sprawcza: Institute of Physics (London)
Impact Factor dla czasopisma 1.656 (od 2012)
1.526 (od 2013)
1.399 (od 2014)
1.31 (od 2015)
1.22 (od 2016)
1.258 (od 2017)
1.366 (od 2018)
1.454 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
nie (od 2013)
A (od 2014)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 40 (od 2012)
0 (od 2013)
35 (od 2014)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
35 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2610 Mathematics: Mathematical Physics
3105 Physics and Astronomy: Instrumentation
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Smyrski, J.; Czyżycki, Wojciech; Filo, Grzegorz; Lisowski, Edward; Lisowski, Filip; Płażek, Joanna et al.
Design of the forward straw tube tracker for the PANDA experiment
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Instrumentation
Data wydania: 2017
ISSN: 1748-0221
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Svoboda, O.; Blume, C.; Czyżycki, W.; Lisowski, E. et al.
Electromagnetic calorimeter for the HADES@FAIR experiment
Typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie
Forma publikacji: referat/artykuł
Seria/Czasopismo: Journal of Instrumentation
Data wydania: 2014
ISSN: 1748-0221
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 35
Lista Filadelfijska: tak
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/