Journal of Terramechanics


Wariant tytułu Journal of Terramechanics : application to terrain–vehicle systems
Wydawca Elsevier
ISSN 0022-4898
e-ISSN 1879-1204
Impact Factor dla czasopisma 0.803 (od 2012)
1.236 (od 2013)
1.417 (od 2014)
1.306 (od 2015)
1.198 (od 2016)
1.311 (od 2017)
1.477 (od 2018)
2.043 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 15 (od 2012)
20 (od 2014)
25 (od 2015)
20 (od 2016)
25 (od 2017)
140 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Książek, Marek A.; Ziemiański, Daniel
Optimal driver seat suspension for a hybrid model of sitting human body
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Terramechanics
Data wydania: 2012
ISSN: 1879-1204
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 15
Impact Factor: 0.803
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/