Advances in Materials Science


Wydawca De Gruyter
ISSN 1730-2439
e-ISSN 2083-4799
Uwagi Instytucja sprawcza: Gdansk University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Department of Materials Science and Engineering (http://www.pg.gda.pl/mech/kim/AMS/issues.html)
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 6 (od 2012)
9 (od 2013)
11 (od 2015)
40 (od 2019)
70 (od 2023)
DOI 10.2478/adms
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 11
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Golański, G.; Pietryka, I.; Jasak, J.; Słania, J.; Urbańczyk, P.; Wieczorek, P.
Degradation of microstructure and mechanical properties of 15HM steel after 420 000 hours of service
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Advances in Materials Science
Data wydania: 2014
ISSN: 2083-4799
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 9
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/