Progress in Computational Fluid Dynamics


Wydawca Inderscience Publishers
ISSN 1468-4349
e-ISSN 1741-5233
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 15 (od 2012)
40 (od 2019)
40 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 15
Klasyfikacja ASJC 1706 Computer Science: Computer Science Applications
3104 Physics and Astronomy: Condensed Matter Physics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 4

Cebula, Artur; Świątek, Piotr; Kowalczyk, Sebastian
A numerical analysis of the air flow through the IC engine intake manifold
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Computational Fluid Dynamics
Data wydania: 2019
ISSN: 1741-5233
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 0.507
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Cebula, Artur
Experimental studies of the thermal flow metre and its analytical and numerical analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Computational Fluid Dynamics
Data wydania: 2018
ISSN: 1468-4349
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.534
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rakesh, S.; Kanna, P. Rajesh; Taler, Jan; Ocłon, Paweł; Taler, Dawid; Sudhakaran, P.; Ramesh, G.
Numerical investigation of flow and heat transfer from a block placed in a cavity subject to different inlet conditions
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Computational Fluid Dynamics
Data wydania: 2017
ISSN: 1741-5233
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.472
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Ocłoń, Paweł; Łopata, Stanisław; Nowak, Marzena; Benim, Ali Cemal
Numerical study on the effect of inner tube fouling on the thermal performance of high-temperature fin-and-tube heat exchanger
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Computational Fluid Dynamics
Data wydania: 2015
ISSN: 1741-5233
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 15
Impact Factor: 0.288
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/