Numerical Algorithms


Wydawca Springer
ISSN 1017-1398
e-ISSN 1572-9265
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
35 (od 2015)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Milewski, Sławomir
A Matlab software for approximate solution of 2D elliptic problems by means of the meshless Monte Carlo random walk method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Numerical Algorithms
Data wydania: 2020
ISSN: 1572-9265
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 3.041
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Milewski, Sławomir
Selected computational aspects of the meshless finite difference method and their implementation in matlab
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Numerical Algorithms
Data wydania: 2013
ISSN: 1017-1398
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.005
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/