Numerical Algorithms


Wydawca Springer
ISSN 1017-1398
e-ISSN 1572-9265
Impact Factor dla czasopisma 1.128 (od 2012)
1.005 (od 2013)
1.417 (od 2014)
1.366 (od 2015)
1.241 (od 2016)
1.536 (od 2017)
2.417 (od 2018)
2.064 (od 2019)
3.041 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 25 (od 2012)
30 (od 2013)
35 (od 2015)
100 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Milewski, Sławomir
A Matlab software for approximate solution of 2D elliptic problems by means of the meshless Monte Carlo random walk method
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Numerical Algorithms
Data wydania: 2020
ISSN: 1572-9265
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 100
Impact Factor: 3.041
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Milewski, Sławomir
Selected computational aspects of the meshless finite difference method and their implementation in matlab
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Numerical Algorithms
Data wydania: 2013
ISSN: 1017-1398
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 1.005
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/