Journal of Mathematics and System Science


Wydawca David Publishing Company
ISSN 2159-5291
e-ISSN 2159-5305
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
B (od 2013)
nie (od 2015)
B (od 2017)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
4 (od 2013)
0 (od 2015)
4 (od 2017)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 2

Rębielak, Janusz
Examples of application of principle of superposition in the design of structural systems and in static analyses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Mathematics and System Science
Data wydania: 2015
ISSN: 2159-5291
Lista MNiSW/MEiN: nie
Rębielak, Janusz
New simple method of calculation of statically indeterminate trusses
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Mathematics and System Science
Data wydania: 2014
ISSN: 2159-5291
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/