Kwartalnik Historii Kultury Materialnej


Wydawca Polska Akademia Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii
ISSN 0023-5881
Lista MNiSW/MEiN C (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 12 (od 2012)
10 (od 2013)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 10


Publikacje w tym tytule: 2

Kuśnierz, Kazimierz
Rynek prywatnego miasta w Małopolsce w XVI–XVII wieku. Rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne ośrodków gospodarczych
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Data wydania: 1993
ISSN: 0023-5881
Sadowska, Ewa
Muzeum i Twórcza Pracownia Zabawek "Szorakateusz" w Kecskemet na Węgrzech
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
Data wydania: 1986
ISSN: 0023-5881
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/