Widnokręgi


Wydawca Polski Komitet Obrońców Pokoju
ISSN 0043-5244
Lista MNiSW nie (od 2012)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Sadowska, Ewa
Powstaje muzeum mozaiki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Widnokręgi
Data wydania: 1986
ISSN: 0043-5244
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/