Widnokręgi


Wydawca Polski Komitet Obrońców Pokoju
ISSN 0043-5244
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)


Publikacje w tym tytule: 1

Sadowska, Ewa
Powstaje muzeum mozaiki
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Widnokręgi
Data wydania: 1986
ISSN: 0043-5244
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/