Journal of Intelligent Material Systems and Structures


Wydawca SAGE Publications
ISSN 1045-389X
e-ISSN 1530-8138
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2014)
30 (od 2015)
35 (od 2017)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Klasyfikacja ASJC 2210 Engineering: Mechanical Engineering
2500 Materials Science: General Materials Science
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Sapiński, Bogdan; Rosół, Maciej; Jastrzębski, Łukasz; Gołdasz, Janusz
Outlook on the dynamic behavior of an magnetorheological squeeze-mode damper prototype
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Intelligent Material Systems and Structures
Data wydania: 2017
ISSN: 1530-8138
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 2.211
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Goldasz, Janusz; Sapinski, Bogdan
Verification of magnetorheological shock absorber models with various piston configurations
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Intelligent Material Systems and Structures
Data wydania: 2013
ISSN: 1045-389X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.172
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Goldasz, Janusz; Sapinski, Bogdan
Nondimensional characterization of flow-mode magnetorheological/electrorheological fluid dampers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Intelligent Material Systems and Structures
Data wydania: 2012
ISSN: 1045-389X
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.523
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/