Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment


Wariant tytułu Ekonomia i Środowisko
Wydawca Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych
ISSN 0867-8898
e-ISSN 2300-6420
Lista MNiSW B (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 5 (od 2012)
8 (od 2013)
12 (od 2015)
40 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 8

Dubel, Anna; Godyń, Izabela
Economic aspects of implementation of environmental flows
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 2300-6420
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Cichoń, Tomasz; Królikowska, Jadwiga
Accuracy of water meters during their operation
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 2300-6420
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Flaga-Maryańczyk, Agnieszka; Stypka, Tomasz
Application of the modified AHP method and eco-labels for biomass boiler selection for a small hotel in a mountain region. A case study
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment
Data wydania: 2016
ISSN: 2300-6420
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Studencka, Joanna
Ocena efektywności ekonomicznej źródeł ciepła przy użyciu Analizy Kosztu Życia (LCC) na przykładzie ciepłowni geotermalnej
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment
Data wydania: 2016
ISSN: 0867-8898
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Stypka, Tomasz; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka
Możliwości stosowania zmodyfikowanej metody AHP w problemach inżynierii środowiska
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment
Data wydania: 2016
ISSN: 2300-6420
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Studencka, Joanna
Krajowe możliwości wykorzystania biomasy jako paliwa
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment
Data wydania: 2015
ISSN: 2300-6420
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Jaglarz, Gabriela; Generowicz, Agnieszka
Charakterystyki energetyczne odpadów komunalnych po procesach odzysku i recyklingu
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment
Data wydania: 2015
ISSN: 0867-8898
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
Mucha, Zbigniew; Wójcik, Włodzimierz
Investment costs of small wastewater treatment plants with SBR reactors in Poland
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Ekonomia i Środowisko = Economics and Environment
Data wydania: 2015
ISSN: 0867-8898
Lista MNiSW: B
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 12
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/