Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : innovations and interdisciplinary implications


Wydawca Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej (Kielce)
ISSN 2081-478X
Lista MNiSW/MEiN B (od 2012)
nie (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 2 (od 2012)
4 (od 2013)
5 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 4


Publikacje w tym tytule: 2

Dorota, Dariusz
Szeregowanie zadań w systemach wbudowanych opartych o sieć Network-On-Chip
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : innovations and interdisciplinary implications
Data wydania: 2014
ISSN: 2081-478X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
Dorota, Dariusz
Semantyczny system oparty o wiedzę regułową
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych : innowacje i implikacje interdyscyplinarne = The Role of Informatics in Economic and Social Sciences : innovations and interdisciplinary implications
Data wydania: 2014
ISSN: 2081-478X
Lista MNiSW/MEiN: B
Punktacja czasopisma: 4
Impact Factor: 0
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/