Krzepnięcie Metali i Stopów


Wydawca Polska Akademia Nauk. Oddział (Katowice). Komisja Odlewnictwa
ISSN 0208-9386
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)


Publikacje w tym tytule: 1

Rączka, Marek
Wybrane aspekty sterowania jakością w odlewni pod kątem wymagań norm ISO serii 9000
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Krzepnięcie Metali i Stopów
Data wydania: 1997
ISSN: 0208-9386
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/