Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
5 (od 2019)

Podserie w tej serii:


Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Inżynieria Środowiska

Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Mechanika


Publikacje w tym tytule: 0

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/