Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Mechanika


Wydawca Wydawnictwo Politechniki Białostockiej
ISSN 0239-5703
Seria główna Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne
Skrót Zesz. Nauk. PBiałost., Nauk. Tech. Mech.


Publikacje w tym tytule: 3

Skrzypek, J.; Kuna-Ciskał, H.
Simulation of evolution of damage and fracture in elasto-brittle materials - continual approach (in Polish)
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Mechanika
Data wydania: 2001
Skrzypek, Jacek; Kuna-Ciskał, Halina
Symulacja rozwoju uszkodzeń i pęknięć w materiałach sprężysto-kruchych w ujęciu kontynualnym
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Mechanika
Data wydania: 2001
Ganczarski, Artur
Rozwój uszkodzeń w płytach grubych - weryfikacja podejścia Reissner'a
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Nauki Techniczne. Mechanika
Data wydania: 2001
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/