Classical and Quantum Gravity


Wydawca IOP Publishing
ISSN 0264-9381
e-ISSN 1361-6382
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
35 (od 2015)
140 (od 2019)
140 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 35
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 3

Bizoń, Piotr; Chmaj, Tadeusz; Rostworowski, Andrzej
Late-time tails of a self-gravitating massless scalar field, revisited
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Classical and Quantum Gravity
Data wydania: 2009
ISSN: 1361-6382
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Bizoń, Piotr; Chmaj, Tadeusz; Rostworowski, Andrzej
Late-time tails of a Yang–Mills field on Minkowski and Schwarzschild backgrounds
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Classical and Quantum Gravity
Data wydania: 2007
ISSN: 1361-6382
Bizon, P.; Chmaj, T.; Gibbons, G. W.; Pope, C. N.
Gravitational solitons and the squashed 7-sphere
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Classical and Quantum Gravity
Data wydania: 2007
ISSN: 1361-6382
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/