Analytical and Bioanalytical Chemistry


Wydawca Springer
ISSN 1618-2642
e-ISSN 1618-2650
Skrót Anal. Bioanal. Chem.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
35 (od 2015)
40 (od 2017)
70 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Feigel, Bartłomiej; Adamowicz, Piotr; Wybraniec, Sławomir
Recent advances in analysis of new psychoactive substances by means of liquid chromatography coupled with low‑resolution tandem mass spectrometry
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2024
ISSN: 1618-2650
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 100
Impact Factor: 4.3
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Meija, Juris; Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Solution to Mohr’s method challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 1618-2650
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.431
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Meija, Juris; Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Mohr’s method challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 1618-2650
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.431
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Solution to solubility product challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2015
ISSN: 1618-2650
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.125
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Solubility product challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2015
ISSN: 1618-2650
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.125
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna M.; Michałowski, Tadeusz
Ostwald’s dilution law challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2014
ISSN: 1618-2650
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.436
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir
A method for identification of diastereomers of 2-decarboxy-betacyanins and 2,17-bidecarboxy-betacyanins in reversed-phase HPLC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2007
ISSN: 1618-2650
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/