Analytical and Bioanalytical Chemistry


Wydawca Springer
ISSN 1618-2642
e-ISSN 1618-2650
Skrót Anal. Bioanal. Chem.
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
35 (od 2015)
40 (od 2017)
70 (od 2019)
100 (od 2023)