Analytical and Bioanalytical Chemistry


Wydawca Springer
ISSN 1618-2642
e-ISSN 1618-2650
Skrót Anal. Bioanal. Chem.
Impact Factor dla czasopisma 3.659 (od 2012)
3.578 (od 2013)
3.436 (od 2014)
3.125 (od 2015)
3.431 (od 2016)
3.307 (od 2017)
3.286 (od 2018)
3.637 (od 2019)
4.157 (od 2020)
4.478 (od 2021)
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 35 (od 2012)
40 (od 2013)
35 (od 2015)
40 (od 2017)
70 (od 2019)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 40
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 6

Meija, Juris; Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Solution to Mohr’s method challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 1618-2650
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.431
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Meija, Juris; Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Mohr’s method challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2016
ISSN: 1618-2650
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.431
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Solution to solubility product challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2015
ISSN: 1618-2650
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.125
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna Maria; Michałowski, Tadeusz
Solubility product challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2015
ISSN: 1618-2650
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 35
Impact Factor: 3.125
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowska-Kaczmarczyk, Anna M.; Michałowski, Tadeusz
Ostwald’s dilution law challenge
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2014
ISSN: 1618-2650
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 40
Impact Factor: 3.436
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Wybraniec, Sławomir
A method for identification of diastereomers of 2-decarboxy-betacyanins and 2,17-bidecarboxy-betacyanins in reversed-phase HPLC
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Analytical and Bioanalytical Chemistry
Data wydania: 2007
ISSN: 1618-2650
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/