Progress in Energy and Combustion Science


Wydawca Elsevier
ISSN 0360-1285
e-ISSN 1873-216X
Impact Factor dla czasopisma 15.089 (od 2012)
16.909 (od 2013)
19.22 (od 2014)
16.784 (od 2015)
17.382 (od 2016)
25.242 (od 2017)
26.467 (od 2018)
28.938 (od 2019)
29.394 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 50 (od 2012)
200 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Anthony, E. J.; Bulewicz, E. M.; Jia, L.
Reactivation of limestone sorbents in FBC for SO2 capture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Energy and Combustion Science
Data wydania: 2007
ISSN: 1873-216X
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/