Progress in Energy and Combustion Science


Wydawca Elsevier
ISSN 0360-1285
e-ISSN 1873-216X
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 50 (od 2012)
200 (od 2019)
200 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 50
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Anthony, E. J.; Bulewicz, E. M.; Jia, L.
Reactivation of limestone sorbents in FBC for SO2 capture
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Progress in Energy and Combustion Science
Data wydania: 2007
ISSN: 1873-216X
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/