Journal of Polymers and the Environment


Wydawca Springer
ISSN 1566-2543
e-ISSN 1572-8919
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 30 (od 2012)
70 (od 2019)
70 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 30
Klasyfikacja ASJC 2305 Environmental Science: Environmental Engineering
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2507 Materials Science: Polymers and Plastics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 9

Polaczek, Krzysztof; Kaulina, Eliza; Pomilovskis, Ralfs; Fridrihsone, Anda; Kirpluks, Mikelis
Epoxidation of tall oil fatty acids and tall oil fatty acids methyl esters using the Spinchem® rotating bed reactor
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2022
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 5.3
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Mazur, Karolina, E.; Borucka, Aleksandra; Kaczor, Paulina; Gądek, Szymon; Bogucki, Rafał; Mierzwiński, Dariusz; Kuciel, Stanisław
Mechanical, thermal and microstructural characteristic of 3D printed polylactide composites with natural fibers: wood, bamboo and cork
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2022
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 5.3
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kurańska, Maria; Leszczyńska, Milena; Kubacka, Joanna; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Effects of modified used cooking oil on structure and properties of closed-cell polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.667
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuciel, Stanisław; Mazur, Karolina; Hebda, Marek
The influence of wood and basalt fibres on mechanical, thermal and hydrothermal properties of PLA composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 3.667
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Prociak, Aleksander; Szczepkowski, Leonard; Ryszkowska, Joanna; Kurańska, Maria; Auguścik, Monika; Malewska, Elżbieta; Gloc, Michał; Michałowski, Sławomir
Influence of chemical structure of petrochemical polyol on properties of bio-polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.572
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuciel, Stanisław; Mazur, Karolina; Jakubowska, Paulina
Novel biorenewable composites based on Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) with natural fillers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW/MEiN: tak
Punktacja czasopisma: 70
Impact Factor: 2.572
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rybiński, Przemysław; Syrek, Bartłomiej; Masłowski, Marcin; Miedzianowska, Justyna; Strzelec, Krzysztof; Żukowski, Witold; Bradło, Dariusz
Influence of lignocellulose fillers on properties natural rubber composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 2.765
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Liber-Kneć, Aneta; Kuźniar, Paulina; Kuciel, Stanisław
Accelerated fatigue testing of biodegradable composites with flax fibers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2015
ISSN: 1572-8900
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.969
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pawlik, Henryk; Prociak, Aleksander
Influence of palm oil-based polyol on the properties of flexible polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2012
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 30
Impact Factor: 1.495
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/