Journal of Polymers and the Environment


Wydawca Springer
ISSN 1566-2543
e-ISSN 1572-8919
Impact Factor dla czasopisma 1.495 (od 2012)
1.628 (od 2013)
1.671 (od 2014)
1.969 (od 2015)
1.877 (od 2016)
1.971 (od 2017)
2.765 (od 2018)
2.572 (od 2019)
Lista MNiSW A (od 2012)
A (od 2017)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 30 (od 2012)
30 (od 2017)
70 (od 2019)
Klasyfikacja ASJC 2305 Environmental Science: Environmental Engineering
2505 Materials Science: Materials Chemistry
2507 Materials Science: Polymers and Plastics
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 7

Kurańska, Maria; Leszczyńska, Milena; Kubacka, Joanna; Prociak, Aleksander; Ryszkowska, Joanna
Effects of modified used cooking oil on structure and properties of closed-cell polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.572
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuciel, Stanisław; Mazur, Karolina; Hebda, Marek
The influence of wood and basalt fibres on mechanical, thermal and hydrothermal properties of PLA composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2020
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.572
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Prociak, Aleksander; Szczepkowski, Leonard; Ryszkowska, Joanna; Kurańska, Maria; Auguścik, Monika; Malewska, Elżbieta; Gloc, Michał; Michałowski, Sławomir
Influence of chemical structure of petrochemical polyol on properties of bio-polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.572
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Kuciel, Stanisław; Mazur, Karolina; Jakubowska, Paulina
Novel biorenewable composites based on Poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) with natural fillers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2019
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW: tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 70
Impact Factor: 2.572
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Rybiński, Przemysław; Syrek, Bartłomiej; Masłowski, Marcin; Miedzianowska, Justyna; Strzelec, Krzysztof; Żukowski, Witold; Bradło, Dariusz
Influence of lignocellulose fillers on properties natural rubber composites
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2018
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 2.765
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Liber-Kneć, Aneta; Kuźniar, Paulina; Kuciel, Stanisław
Accelerated fatigue testing of biodegradable composites with flax fibers
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2015
ISSN: 1572-8900
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 1.969
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Pawlik, Henryk; Prociak, Aleksander
Influence of palm oil-based polyol on the properties of flexible polyurethane foams
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Polymers and the Environment
Data wydania: 2012
ISSN: 1572-8919
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 30
Impact Factor: 1.495
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/