Machining Science and Technology


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1091-0344
e-ISSN 1532-2483
Impact Factor dla czasopisma 0.84 (od 2012)
0.733 (od 2013)
0.703 (od 2014)
1.172 (od 2015)
1.053 (od 2016)
1.339 (od 2017)
1.716 (od 2018)
2.071 (od 2019)
2.255 (od 2020)
Lista MNiSW A (od 2012)
tak (od 2019)
Punktacja MNiSW dla czasopisma 20 (od 2012)
100 (od 2019)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Słodki, Bogdan; Zębala, Wojciech; Struzikiewicz, Grzegorz
Correlation between cutting data selection and chip form in stainless steel turning
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machining Science and Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 1532-2483
Lista MNiSW: A
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW: 20
Impact Factor: 1.172
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/