Machining Science and Technology


Wydawca Taylor & Francis
ISSN 1091-0344
e-ISSN 1532-2483
Lista MNiSW/MEiN A (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 20 (od 2012)
100 (od 2019)
100 (od 2023)
Ujednolicona punktacja MNiSW/MEiN (2013-2016) 20
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Słodki, Bogdan; Zębala, Wojciech; Struzikiewicz, Grzegorz
Correlation between cutting data selection and chip form in stainless steel turning
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Machining Science and Technology
Data wydania: 2015
ISSN: 1532-2483
Lista MNiSW/MEiN: A
Punktacja czasopisma: 20
Impact Factor: 1.172
Publikacja indeksowana w Web of Science: tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/