Journal of Environmental Accounting and Management


Wydawca L&H Scientific Publishing
ISSN 2325-6192
e-ISSN 2325-6206
Lista MNiSW/MEiN nie (od 2012)
tak (od 2019)
tak (od 2023)
Punktacja MNiSW/MEiN dla czasopisma 0 (od 2012)
1 (od 2017)
20 (od 2019)
20 (od 2023)
Polecane strony internetowe strona wydawcy  


Publikacje w tym tytule: 1

Generowicz, Agnieszka; Henclik, Anna; Kulczycka, Joanna; Kowalski, Zygmunt
Evaluation of technology solutions for municipal waste incineration using LCA result and multi-criteria analysis
Typ: artykuł w czasopiśmie
Seria/Czasopismo: Journal of Environmental Accounting and Management
Data wydania: 2015
ISSN: 2325-6192
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja czasopisma: 0




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/